Financiering bedrijf

financiering bedrijfHet verkrijgen van een financiering voor uw bedrijf is een uitdagende opgave. Toch zijn er veel mogelijkheden om uw bedrijfsvermogen te versterken. Bijvoorbeeld voor de start van uw bedrijf. Of de financiering voor de verdere groei van uw onderneming. Door de juiste paden te vinden en te bewandelen komt er financiële ruimte: voldoende financiering voor uw bedrijf voor de start, de groei en de ontwikkeling van uw onderneming.

Mogelijkheden financiering bedrijf

Er zijn tal van mogelijkheden voor de financiering van uw bedrijf. Gewoonlijk wordt bij bedrijfsfinanciering gedacht aan de traditionele oplossingen: een bedrijfskrediet bij een bank, leasing van bedrijfsmiddelen, factoring van debiteuren of risicodragend vermogen van informal investors of participatiemaatschappijen. Maar er zijn buiten dit primaire blikveld beduidend meer mogelijkheden voor de financiering van uw bedrijf.

Soms wordt voorbij gegaan aan de vele verschillende regelingen van de overheid voor subsidie, financiering en garantie. Veel regelingen zijn het initiatief van het ministerie van Economische Zaken. Zoals loonsubsidies (WBSO), fiscale faciliteiten (WBSO, Investeringsaftrek, Innovatiebox), staatsgarantie (Borstellingskredieten (BMKB), Seed Capital) en kredieten (Innovatiekrediet voor technische ontwikkeling). De regelingen worden uitgevoerd door de Rijksdienst Voor Ondernemerschap RVO.

Ook provincies, veelal via Ontwikkelingsmaatschappijen (zoals de Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij BOM) voeren regelingen uit voor de financiering van uw bedrijf.  En ook locale overheden (gemeenten)  hebben mogelijkheden, zoals het Besluit Borgstellingskredieten BBZ: financiering voor startende en bestaande bedrijven.

Maar ook kunnen marktpartijen bijdragen aan de financiering van uw bedrijf. Denk eens aan kostencrediteuren (de huurbaas) of handelscrediteuren (gunstigere betalingscondities op verkopen en inkopen van handelsgoederen).

Kortom, er zijn voor de verschillende fasen en situaties van uw bedrijf geschikte mogelijkheden voor financiering van uw bedrijf. Het is vaak een combinatie van financieringsinstrumenten die voor een totaaloplossing kunnen zorgen. Dat vraagt kennis, creativiteit, inspiratie en transpiratie. Maar uiteindelijk: de investering loont! En legt een solide financiële basis voor de groei en ontwikkeling van uw onderneming!

Aanvraag financiering bedrijf

Het vinden van de juiste mogelijkheden voor de financiering van uw bedrijf is een eerste stap. Maar deze financieringsbronnen meekrijgen in uw denken is nog wel zo lastig!

Met een degelijk en onderbouwd financieringsplan of financieringsaanvraag wordt het mogelijke onbegrip of de schijnbare onwil weggenomen. Iedere financieringsbron heeft zijn specifieke uitgangspunten en randvoorwaarden. Díe belangen zult u met voldoende overtuigingskracht in uw financieringaanvraag moeten vervlechten. Een bank zal rentabiliteit, solvabiliteit en zekerheden belangrijk vinden. Een informal investeer of particpipatiemaatschappij let weer op andere zaken. Deze zult u bijvoorbeeld moeten overtuigen van de potentie en de schaalbaarheid.

Waar u ook voor bedrijfsfinanciering aanklopt: uw plannen zullen inzichtelijk en degelijk onderbouwd moeten zijn. Waarom is de bedrijfsfinanciering nodig en haalbaar? Dat is dé sleutel om uiteindelijk te komen tot een krediet, lening of participatie.

Kortom, een grondige voorbereiding en onderbouwing zijn hierbij essentieel. Alleen zo komt u tot de noodzakelijke invulling van de financiering van uw bedrijf onder optimale financieringscondities.


Financiering Bedrijf
©BBO&F