Bankkrediet

bankkredietVoor bedrijfsfinanciering voor het MKB bedrijf zijn er een groot aantal mogelijkheden. Traditioneel zijn er de bancaire financieringoplossingen: bankrediet, leasing of factoring. Maar ook via risicodragend vermogen zoals informal investment, participatiemaatschappijen, private equity fondsen etc. wordt een groot volume bedrijfsfinanciering gerealiseerd. Daarnaast zijn er specifieke initiatieven die startende en bestaande MKB ondernemingen voorzien van een bedrijfsfinanciering, zoals bijvoorbeeld Qredits. En sinds een paar jaar zijn voor het MKB bedrijf crowdfunding en kredietunies sterk in opkomst. Ook in het nieuws verschijnen met regelmaat initiatieven zoals De Nieuwe Ondernemingsbank DNOB. Sommige nieuwe initiatieven voor bedrijfsfinanciering MKB lijken succesvol. Maar deze zijn vaak ook niet zonder zorgen, zoals bijvoorbeeld kredietunies.

Sinds de kredietcrisis 2008 zijn banken helaas terughoudend in het verstrekken van een bankkrediet. Strengere eisen van toezichthouders, sinds november 2014 de Europese Centrale Bank ECB, hebben stagnaties veroorzaakt in de kredietverstrekking door banken. Kredietnemers moeten aan strengere eisen voldoen voor een bedrijfsfinanciering. Dat is dan ook de reden dat alternatieven voor bedrijfskrediet zoals crowdfunding en kredietunies zo’n sterke groei doormaken. Maar een bancaire lening van een bank is toch soms ook goed mogelijk. Zeker door ruimere garantieregelingen BMKB en GO helpt de Nederlandse Overheid de banken te stimuleren om bancair bedrijfskrediet te verstrekken.

Een bedrijfsfinanciering van een bank is meestal de snelste en goedkoopste oplossing. De afsluitingskosten en de rentetarieven van bijvoorbeeld crowdfunding, kredietunies of Qredits liggen beduidend hoger dan een regulier bankkrediet. De afsluitprovisie voor een lening bij Qredits is bijvoorbeeld circa 1,65%. En de rente op de bedrijfslening zelf is 9,75%. Vaak is een bankkrediet de beste oplossing. Een aantal tips voor bankkrediet.

Onderbouwing bankkrediet

Een goed bedrijfsplan met de juiste onderbouwing van het bedrijfskrediet zijn essentieel. Daarin staat een goede analyse van de financiële historie: de rentabiliteit, de liquiditeit, de solvabiliteit, het cashgenererend vermogen, de balansstructuur, de waarde van de activa en de stille reserves. Maar ook onderbouwde prognoses zijn essentieel. Waarop zijn de omzetten, marges, kosten gebaseerd? Hierbij horen ook een marktanalyse, ondersteund door externe bronnen en een concurrentieanalyse. Banken bieden vaak handige sectoranalyses, zoals Cijfers en Trends (Rabobank) en Visie op Sectoren (ABN AMRO). Tegenwoordig doet een bank een diepgaandere analyse van het te financieren bedrijf. De aanvrager moet ook voldoende score op bedrijfsmatige aspecten: de kwaliteit van de ondernemer en het management, het primaire proces, de plek in de waardeketen, de langlopende operationele verplichtingen, het cash-management en het cashgenererend vermogen na financiering en de structuurrisico’s die samenhangen met de groepsstructuur.

Financieringsaanvraag

Naast een goed plan is een goede begeleiding van groot belang om bedrijfskrediet te verkrijgen. Wat vaak voorkomt is dat in de aanvraag van een bedrijfskrediet zaken vermeld worden die feitelijk een showstopper betekenen. Bijvoorbeeld: een lagere rentabiliteit na een investering en financiering daarvan. Of juist dat er essentiële aspecten die nodig zijn voor een positieve besluitvorming worden onderbelicht. Soms is de financieringsaanvraag te uitgebreid en onvoldoende ‘to the point’. Kortom: het is effectiever om dat eerst intern in orde te maken voordat de informatie over een kredietaanvraag naar de bank gaat. En bankmedewerkers zijn ook maar mensen: zij hebben ook een chronisch gebrek aan tijd. Een helder en complete aanvraag voor een bedrijfskrediet helpt om een bancair bedrijfsfinanciering te verkrijgen.

Begeleiding bij bankkrediet

Een adviseur of accountant speelt beslist een goede rol om ‘werelden’ aan elkaar te knopen. Een adviseur die de processen en de criteria van de bank begrijpt kan essentiële vragen beantwoorden. Zo wordt de procedure versneld en wordt tijd en energie op een effectieve manier ingezet. Een financieringsaanvraag moet technisch gezien natuurlijk kloppen. Door het inschakelen van een juiste adviseur kunnen valkuilen worden vermeden.
©BBO&F