Een bedrijf starten

Bedrijf startenEen onderneming starten is risicovol. Een bedrijfsovername is soms beter.

Een bedrijf starten is complex. Je krijgt te maken met veel nieuwe zaken. Nieuwe markten moeten worden ontgonnen. Nieuwe klanten moeten worden gevonden. Het eigen primaire voortbrengingsproces moet worden ingeregeld. De administratieve en beheersmatige werkmethoden moeten worden ontwikkeld. Al met al is een bedrijfsovername wellicht sneller en beter. Minder bedrijfsmatige risico’s. Eerder een degelijke rentabiliteit van de onderneming. Lagere aanloopkosten. Minder risicovolle investeringen.

Bedrijfsovername

Veel bedrijfsovernames mislukken.  Dat is (helaas) een vervelend maatschappelijk thema. Bestaande MKB bedrijven worden opgeheven. Geen continuïteit van economische activiteit, groeipotentie en ontwikkelingskansen. Jaarlijks gaan zo 80.000 banen verloren. De economie verliest daarmee een omzet van 4 miljard euro en een maatschappelijk kapitaal van 2 miljard.

Een bedrijf kopen als kans

Dus: waarom een bedrijf starten? Waarom zou u niet beter een bedrijf overnemen dan er een van ‘scratch af aan’ te starten? Lex van Teefelen deed hiernaar onderzoek. En de gebleken feiten maken duidelijk dat een bedrijf overnemen u beslist de betere kansen biedt.

Want u, als koper van een onderneming,  heeft een grotere overlevingskans dan personen die een onderneming starten. Na vijf jaren zijn ruim 95% van de overnemers nog actief. Van de starters is dat slechts 50%. Ruim 65% van de overnemers zouden zo succesvol zijn dat deze als snel omzetstijging realiseren, het klantenbestand vergroten en de winstgevendheid verbeteren. In die schoenen wilt u toch ook wel staan?

Financiering van de bedrijfsovername

Daarbij komt dat de bedrijfsfinanciering van de overname in het algemeen eenvoudiger is. De toekomstige prestaties zijn een zekere afspiegeling van de historie. De rentabiliteit om rente- en aflossingsverplichtingen te betalen zijn beter te onderbouwen. Zo zullen financiers van uw bedrijf sneller meedoen.


©BBO&F