Dutch Good Growth Fund

Dutch Good Growth FundOndernemingskrediet voor investering in opkomende markten

Vanaf 1 juli 2014 is bedrijfsfinanciering uit het Dutch Good Growth Fund (DGGF) beschikbaar voor MKB ondernemers die willen investeren in opkomende markten of ontwikkelingslanden.

Het fonds Dutch Good Growth Fund (DGGF) is een kredietregeling van de rijksoverheid, het ministerie van Buitenlandse Zaken. Een bedrijfslening is maximaal € 10 miljoen. Dit bedrijfskrediet is voor investeringen in 66 landen in Afrika, Azië, Latijns-Amerika en Midden- en Oost-Europa. Het fonds Dutch Good Growth Fund kan worden gebruikt voor bedrijfsfinanciering van Nederlandse MKB bedrijven voor investeringen in de betreffende landen. Maar ook voor de opzet van een investeringsfonds voor MKB bedrijven in die landen.

Exporterende MKB ondernemingen kunnen ook via Atradius Dutch State Business een verzekering afsluiten tot € 15 miljoen. Dit om betalingsrisico (debiteurenrisico) voor operationele transacties met afnemers in een DGGF land af te dekken. Ook kunnen MKB bedrijven een bedrijfskrediet tot € 2 miljoen aanvragen. Dit voor de financiering van export opdrachten aan afnemers in DGGF landen (orderfinanciering en debiteurenfinanciering).

Voorwaarden Dutch Good Growth Fund

Voor aanvragen van bedrijfsfinanciering uit het Dutch Good Growth Fund wordt de groeipotentie van de investering in de lokale economie beoordeeld. Ook wegen criteria van maatschappelijk ondernemen (MVO) mee. Daarnaast wordt de bedrijfseconomische rentabiliteit van de investering beoordeeld. De continuïteit van de kredietnemer moet op langere termijn zijn gewaarborgd. Dit zodat de exportkrediet ook weer kan worden terugbetaald. De MKB ondernemer moet aantonen voldoende kredietwaardig te zijn: dus voldoende betaalcapaciteit hebben om het krediet vanuit de eigen winstgevendheid te kunnen terugbetalen. Ook zullen garanties (zekerheden) worden gevraagd. De lening zal altijd moeten worden terugbetaald. Dus niet bij een voortijdige afschrijving van de investering worden omgezet in een subsidie, zoals wel het geval is bij bijvoorbeeld het Innovatiekrediet.

Doelstellingen bedrijfskrediet DGGF

Naast de bedrijfseconomische aspecten wordt ook de aanvraag voor een bedrijfsfinanciering uit het Dutch Good Growth Fund (DGGF) inhoudelijk op een aantal doelstellingen beoordeeld. Kern hierbij is maatschappelijk verantwoord ondernemen. De investering moet bijdragen aan de ontwikkeling van de lokale economie, leiden tot verbeteringen van de economische omstandigheden, werkgelegenheid en economisch potentieel.


©BBO&F