Garantie MKB Financiering

garantie MKB financieringEconomische Zaken stelt € 400 miljoen extra beschikbaar garantie voor de bedrijfsfinanciering van het MKB. De nieuwe regeling voorziet in een staatsgarantie van 80% van de verstrekte bedrijfsfinanciering.

Door de economische crisis stagneert de investeringsbereidheid bij het MKB: de behoefte aan bedrijfskrediet is structureel gedaald. Maar díe bedrijven die willen investeren in groei stuiten daarbij op een afwijzing bij banken om krediet te verstrekken.

Daardoor blijkt het verkrijgen van bedrijfsfinanciering voor goede en kansrijke MKB bedrijven in toenemend mate lastig. Zo blijven de investeringen bij individuele bedrijven achter. Een knelpunt voor verdere groei van MKB bedrijven. Een struikelblok voor economisch herstel.

De nieuwe kredietregeling is zo een uitbreiding van de bestaande garantieregelingen. De regeling Extra garantie MKB Financiering is bedoeld voor (institutionele) verstrekkers van bedrijfsfinanciering aan MKB bedrijven. Gedurende een periode van 8 weken kunnen deze een aanvraag indienen bij de Rijksdienst voor Ondernemerschap.

Bestaande Garantie MKB Financiering

De regeling extra garantie MKB Financiering vertoont veel paralellen met de MKB Borgstellingskrediet. Deze wordt echter (vrijwel) uitsluitend toegepast door bancaire instellingen. De maximale (standaard) garantie in het MKB Borgstellingskrediet is momenteel 67.5%. De huidige regeling voorziet dus in een extra matiging van financiële risico’s. De nieuwe garantieregeling tevens opengesteld voor andere (niet-bancaire) financiers.

De regeling extra garantie MKB Financiering is tevens een aanvulling op andere garantieregelingen zoals de SEED regeling (specifiek voor Technostarters (technolgisch innovatieve startende bedrijven)), de Garantie Ondernemingsfinanciering (GO) faciliteit (specifiek voor grote bedrijfskredieten van banken tot €150.000) en de Groeifaciliteit (specifiek voor verstrekkers van risicodragend vermogen).

Hopelijk wordt snel duidelijk welke verstrekkers van bedrijfsfinanciering zich kwalificeren voor deze regeling extra garantie MKB financiering. Dan kunnen MKB bedrijven met succes de weg bewandelen naar uitbreiding van noodzakelijk bedrijfskrediet.


©BBO&F