Kredietunie

KredietunieDe kredietunie voor bedrijfsfinanciering is sterk in opkomst. Een kredietunie is een coöperatie van samenwerkende MKB bedrijven. De basisgedachte is “krediet voor en door MKB bedrijven”. Naast de verstrekking van bedrijfskrediet is er soms inhoudelijke bedrijfsadvies en begeleiding bij de bedrijfsvoering.

Financiering bedrijf

De basisgedachte achter de kredietunie is al oud. Deze bestond al bij de oprichting van de Raiffeisen boerenleenbank in 1864. Dit was de voorloper van de Rabobank. De coöperatieve bank is opnieuw actueel voor de kredietverlening. Juist omdat de kredietverlening door handelsbanken stagneert.  Met kredietunies krijgt de bedrijfsfinanciering van het midden- en kleinbedrijf een nieuwe impuls.

Voor bedrijfskrediet is een kredietunie een goede mogelijkheid.  Natuurlijk zullen de financieringsbehoefte van bedrijven en de beoogde investeringen goed moeten worden onderbouwd. En ook de haalbaarheid van de financiering moet worden aangetoond. Dus: is er voldoende rentabiliteit van de MKB onderneming om ook in tegenvallende winst de rente en aflossing te betalen.

Condities voor de financiering van uw bedrijf

Kredietunies komen aan geld door leningen van deelnemers aan het fonds. Dat zijn MKB ondernemers en soms ook regionale fondsen, overheden en investeerders. Deze krijgen een gematigd rendement op hun inleg, passend bij de coöperatieve gedachten zoals het ontbreken van een winstoogmerk.

De condities waaronder MKB ondernemers kunnen lenen verschilt per kredietunie. Maar de rente en overige condities zoals aflossing en zekerheden zijn veelal aantrekkelijker ten opzichte van participatiemaatschappijen. Deze hebben juist wel een winstoogmerk om financieel rendement te genereren voor hun aandeelhouders.

Bedrijfskrediet

Kredietunies zijn er in vele soorten en maten.  En vrijwel voor elke regio of voor elke branche zijn er mogelijkheden voor een bedrijfsfinanciering. Kenmerkend zijn de sterke regionale binding. Maar ook een sterke binding tussen kredietnemer en kredietverstrekker. Ook kenmerkend is de ontbreken van een winstoogmerk bij de financiering van uw bedrijf.

©BBO&F