Starterskrediet

starterskredietStartende MKB ondernemers hebben vaak onnodig problemen om een bedrijfsfinanciering te krijgen. Twee succesfactoren voor een starterskrediet zijn doorslaggevend. Op de eerste plaats helpt een goede voorbereiding en onderbouwing van de bedrijfsfinanciering. Een voldragen en doordacht plan is de sleutel tot een starterskrediet. En daarnaast: aankloppen bij het juiste adres: de juiste financier en verstrekker van een starterskrediet.

Startende ondernemer?

Veel creatieve en jonge mensen wagen de stap naar eigen ondernemerschap. Zij zijn geraakt door een idee. Hebben een passie ontwikkeld. Iets wat hen niet meer loslaat. En dat is een prima startpunt voor succesvol ondernemerschap. Want passie en doorzettingsvermogen zijn cruciale aspecten. Maar helaas zijn startende ondernemers soms onnodig lang op zoek naar een gezonde financiële basis: een starterskrediet. Dat drukt dan onnodig de passie en enthousiasme.

Aandachtspunten Starterskrediet

Waarom is het voor ondernemers moeilijk om zo’n starterskrediet te krijgen? Het lastigste is het ontbreken van historische gegevens. Een track-record die een betrouwbare voorspelling doet over de financiële toekomst van de onderneming. Daarbij komt soms dat er allerlei zaken over het hoofd worden gezien. Onverwachte problemen en tegenvallers zijn vaker regel dan uitzondering. Dat is niet erg. Als die maar voldoende in beeld zijn. En als daar voldoende over is nagedacht. Een grondige en kritische blik op het eigen ondernemingsplan en mogelijkheden is dan de sleutel naar een starterskrediet.

Bedrijfsfinanciering

Voor de opstart van een bedrijf zijn er verschillende mogelijkheden voor een starterskrediet. Dat zijn bijvoorbeeld Microkrediet van Qredits, een BBZ lening van de gemeente, een starterskrediet via Crowdfunding. Maar ook minder voor de hand liggende financieringsbronnen kunnen bijdragen aan een gezonde financiële basis: kostencrediteuren (huurbaas) en handelscrediteuren (leveranciers). We noemen dat gestapeld financieren. Ook dát levert een bijdrage aan de haalbaarheid van een starterskrediet.

Overige bronnen voor bedrijfskrediet

Maar ook bedrijfsfinanciering uit de directe omgeving van de starter, zoals familie of vrienden. Elke € helpt. En bovenal maakt dat duidelijk dat ook de mensen die de ondernemer persoonlijk kennen vertrouwen hebben in de persoon. En hem kennen als een ondernemende doorzetter met visie. Zo legt de starter een solide basis voor een starterskrediet.

©BBO&F